pilates

Provozní řád Pilates studio Hloubětín

Provozovatel: Bc. Julia Formanová
IČO 61301949
Provozovna: Litošická 409/10, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Tel.: 776 717 171
E-mail: pilateshloubetin@gmail.com

 1. Návštěvník Pilates studia Hloubětín je povinen řídit se provozním řádem studia a pokyny instruktora.
 2. Zakoupením vstupu / permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Skupinová lekce má 55 minut.
 4. Na skupinové lekce je třeba udělat předem rezervaci z důvodu omezené kapacity studia.
 5. Pokud bude provedena rezervace a klient se nemůže dostavit, za omluvenou lekci se považuje lekce:
  a) ranní a dopolední omluvená do 18:00h předchozího dne
  b) odpolední a večerní omluvená do 10:00h téhož dne
  V případě, že lekce nebude řádně omluvena, bude považována za vyčerpanou.
 6. Před vstupem do studia a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout.
 7. Za boty a jiné odložené osobní věci provozovatel studia neodpovídá.
 8. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté a pohodlné oblečení. Cvičí se na boso, případně ve speciálních protiskluzových ponožkách / cvičkách.
 9. Cvičí se na cvičebních podložkách a s pomůckami, které je každý návštěvník povinen po sobě uklidit na místo k tomu určené.
 10. Na lekce se přichází včas. V případě pozdního příchodu, nemusí být návštěvník vpuštěn do cvičebního sálu.
 11. Návštěvník neopouští lekce před koncem, aby nerušil ostatní cvičící.
 12. Návštěvník cvičí dle vlastních fyzických možností a s ohledem na svůj zdravotní stav na základě instrukcí instruktora.
 13. Na lekce chodí návštěvníci zdrávi. V případě, že tomu tak není, má instruktor právo vyloučit návštěvníka z lekce.
 14. Na lekce je zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. V celé budově je zákaz kouření.

Provozní řád je platný od 1.5.2016